Mauritanie
1973 à 2013
Types
- Ouguiya de Mauritanie -
Ouguiya de Mauritanie • MRO
1973 - 1 monnaie (1 circulate)
#CDM-278 - Coin des Monnaies
Aluminium • 21.00 mm • 1.40 g
Lowest quotes for this type (EUR) :
TB 20
0.00
TTB 40
1.00
SPL 63
2.00
PF 65
--
1973 - 1 monnaie (1 circulate)
#CDM-279 - Coin des Monnaies
Cupronickel alu • 21.00 mm • 3.60 g
Lowest quotes for this type (EUR) :
TB 20
0.00
TTB 40
2.00
SPL 63
5.00
PF 65
--
1974 à 2003 - 9 monnaies (9 circulate)
#CDM-280 - Coin des Monnaies
Cupronickel alu • 21.00 mm • 3.60 g
Lowest quotes for this type (EUR) :
TB 20
0.00
TTB 40
1.00
SPL 63
2.00
PF 65
--
2009 - 1 monnaie (1 circulate)
#CDM-8473 - Coin des Monnaies
Acier • 21.00 mm • 3.50 g
Lowest quotes for this type (EUR) :
TB 20
0.00
TTB 40
1.00
SPL 63
2.00
PF 65
--
1973 à 2004 - 13 monnaies (13 circulate)
#CDM-281 - Coin des Monnaies
Cupronickel alu • 25.00 mm • 5.88 g
Lowest quotes for this type (EUR) :
TB 20
0.00
TTB 40
1.00
SPL 63
2.00
PF 65
--
2004 à 2013 - 4 monnaies (4 circulate)
#CDM-8475 - Coin des Monnaies
Acier laitonné • 25.00 mm • 5.00 g
Lowest quotes for this type (EUR) :
TB 20
0.00
TTB 40
1.00
SPL 63
2.00
PF 65
--
1973 à 2004 - 13 monnaies (13 circulate)
#CDM-282 - Coin des Monnaies
Cupronickel • 25.00 mm • 6.00 g
Lowest quotes for this type (EUR) :
TB 20
0.00
TTB 40
1.00
SPL 63
2.00
PF 65
--
2004 à 2013 - 4 monnaies (4 circulate)
#CDM-8476 - Coin des Monnaies
Acier nickelé • 24.50 mm • 6.00 g
Lowest quotes for this type (EUR) :
TB 20
0.00
TTB 40
1.00
SPL 63
2.00
PF 65
--
1973 à 2004 - 11 monnaies (11 circulate)
#CDM-283 - Coin des Monnaies
Cupronickel • 28.00 mm • 8.00 g
Lowest quotes for this type (EUR) :
TB 20
0.00
TTB 40
2.00
SPL 63
4.00
PF 65
--
2004 à 2009 - 3 monnaies (3 circulate)
#CDM-8477 - Coin des Monnaies
Acier nickelé • 27.80 mm • 8.00 g
Lowest quotes for this type (EUR) :
TB 20
0.00
TTB 40
1.00
SPL 63
2.00
PF 65
--
2009 à 2013 - 3 monnaies (3 circulate)
#CDM-8478 - Coin des Monnaies
Bimétallique • 28.00 mm • 8.00 g
Lowest quotes for this type (EUR) :
TB 20
3.00
TTB 40
3.50
SPL 63
7.00
PF 65
--
2010 - 1 monnaie (1 circulate)
#CDM-8479 - Coin des Monnaies
Bimétallique • 31.00 mm • 12.00 g
Lowest quotes for this type (EUR) :
TB 20
3.00
TTB 40
4.00
SPL 63
8.00
PF 65
--
Pays
Régimes
Regimes
Types
Millésimes