Qatar
1966 à 2016
Types
- Dinar du Qatar -
Dinar du Qatar • QAR
1966 - 1 monnaie (1 circulate)
#CDM-7313 - Coin des Monnaies
Bronze • 15.00 mm • 0.75 g
Lowest quotes for this type (EUR) :
TB 20
3.00
TTB 40
4.00
SPL 63
10.00
PF 65
--
1973 - 1 monnaie (1 circulate)
#CDM-7302 - Coin des Monnaies
Bronze • 15.00 mm • 0.75 g
Lowest quotes for this type (EUR) :
TB 20
0.00
TTB 40
0.00
SPL 63
0.60
PF 65
--
2008 à 2012 - 2 monnaies (2 circulate)
#CDM-22009
Acier cuivré • 15.00 mm • 0.75 g
Lowest quotes for this type (EUR) :
TB 20
0.00
TTB 40
0.00
SPL 63
0.30
PF 65
--
2016 - 1 monnaie (1 circulate)
#CDM-22010
Acier cuivré • 15.00 mm • 0.75 g
Lowest quotes for this type (EUR) :
TB 20
0.00
TTB 40
0.00
SPL 63
0.30
PF 65
--
1966 à 1969 - 2 monnaies (2 circulate)
#CDM-7314 - Coin des Monnaies
Bronze • 21.60 mm • 3.75 g
Lowest quotes for this type (EUR) :
TB 20
2.00
TTB 40
3.00
SPL 63
10.00
PF 65
--
1973 à 1978 - 2 monnaies (2 circulate)
#CDM-7303 - Coin des Monnaies
Bronze • 21.60 mm • 3.75 g
Lowest quotes for this type (EUR) :
TB 20
0.00
TTB 40
0.00
SPL 63
0.60
PF 65
--
2006 - 1 monnaie (1 circulate)
#CDM-7304
Bronze • 21.60 mm • 3.75 g
Lowest quotes for this type (EUR) :
TB 20
0.00
TTB 40
0.00
SPL 63
0.60
PF 65
--
2012 - 1 monnaie (1 circulate)
#CDM-22011
Acier cuivré • 22.00 mm • 3.75 g
Lowest quotes for this type (EUR) :
TB 20
0.00
TTB 40
0.00
SPL 63
0.60
PF 65
--
2016 - 1 monnaie (1 circulate)
#CDM-22012
Acier cuivré • 22.00 mm • 3.75 g
Lowest quotes for this type (EUR) :
TB 20
0.00
TTB 40
0.00
SPL 63
0.60
PF 65
--
1966 à 1971 - 2 monnaies (2 circulate)
#CDM-7315 - Coin des Monnaies
Bronze • 27.50 mm • 7.51 g
Lowest quotes for this type (EUR) :
TB 20
0.00
TTB 40
0.00
SPL 63
--
PF 65
--
1972 à 1973 - 2 monnaies (2 circulate)
#CDM-7305 - Coin des Monnaies
Bronze • 27.50 mm • 7.51 g
Lowest quotes for this type (EUR) :
TB 20
0.00
TTB 40
0.00
SPL 63
0.60
PF 65
--
2006 - 1 monnaie (1 circulate)
#CDM-7306
Bronze • 27.50 mm • 7.51 g
Lowest quotes for this type (EUR) :
TB 20
0.00
TTB 40
0.00
SPL 63
0.60
PF 65
--
2012 - 1 monnaie (1 circulate)
#CDM-22013
Acier cuivré • 27.00 mm • 7.50 g
Lowest quotes for this type (EUR) :
TB 20
0.00
TTB 40
0.00
SPL 63
0.60
PF 65
--
2016 - 1 monnaie (1 circulate)
#CDM-22014
Acier cuivré • 27.00 mm • 7.50 g
Lowest quotes for this type (EUR) :
TB 20
0.00
TTB 40
0.00
SPL 63
0.60
PF 65
--
1966 à 1969 - 2 monnaies (2 circulate)
#CDM-7316 - Coin des Monnaies
Bronze • 20.00 mm • 3.50 g
Lowest quotes for this type (EUR) :
TB 20
4.00
TTB 40
5.00
SPL 63
20.00
PF 65
--
1973 à 1998 - 8 monnaies (8 circulate)
#CDM-7307 - Coin des Monnaies
Cupronickel • 20.00 mm • 3.51 g
Lowest quotes for this type (EUR) :
TB 20
0.00
TTB 40
0.00
SPL 63
0.60
PF 65
--
2000 à 2003 - 2 monnaies (2 circulate)
#CDM-7308
Cupronickel • 20.00 mm • 3.51 g
Lowest quotes for this type (EUR) :
TB 20
0.00
TTB 40
0.00
SPL 63
0.60
PF 65
--
2006 - 1 monnaie (1 circulate)
#CDM-7309
Cupronickel • 20.00 mm • 3.51 g
Lowest quotes for this type (EUR) :
TB 20
1.00
TTB 40
1.00
SPL 63
3.00
PF 65
--
2008 à 2012 - 2 monnaies (2 circulate)
#CDM-22015
Acier nickelé • 20.00 mm • 3.50 g
Lowest quotes for this type (EUR) :
TB 20
0.00
TTB 40
0.00
SPL 63
0.60
PF 65
--
2016 - 1 monnaie (1 circulate)
#CDM-22016
Acier nickelé • 20.00 mm • 3.50 g
Lowest quotes for this type (EUR) :
TB 20
0.00
TTB 40
0.00
SPL 63
0.60
PF 65
--
1966 - 1 monnaie (1 circulate)
#CDM-7317 - Coin des Monnaies
Bronze • 20.00 mm • 6.50 g
Lowest quotes for this type (EUR) :
TB 20
4.00
TTB 40
5.00
SPL 63
20.00
PF 65
--
1973 à 1998 - 7 monnaies (7 circulate)
#CDM-7310 - Coin des Monnaies
Cupronickel • 25.00 mm • 6.50 g
Lowest quotes for this type (EUR) :
TB 20
0.00
TTB 40
0.00
SPL 63
0.60
PF 65
--
2000 à 2003 - 2 monnaies (2 circulate)
#CDM-7311
Cupronickel • 25.00 mm • 6.50 g
Lowest quotes for this type (EUR) :
TB 20
0.00
TTB 40
0.00
SPL 63
0.60
PF 65
--
2006 - 1 monnaie (1 circulate)
#CDM-7312
Cupronickel • 25.00 mm • 6.50 g
Lowest quotes for this type (EUR) :
TB 20
0.00
TTB 40
0.00
SPL 63
0.60
PF 65
--
2008 à 2012 - 2 monnaies (2 circulate)
#CDM-22017
Acier nickelé • 24.50 mm • 6.50 g
Lowest quotes for this type (EUR) :
TB 20
0.00
TTB 40
0.00
SPL 63
0.60
PF 65
--
2016 - 1 monnaie (1 circulate)
#CDM-22018
Acier nickelé • 24.50 mm • 6.50 g
Lowest quotes for this type (EUR) :
TB 20
0.00
TTB 40
0.00
SPL 63
0.60
PF 65
--
Pays
Régimes
Regimes
Types
Millésimes